Mestské kúpalisko Sabinov - oznamujeme širokej verejnosti, že dňom 11.9.2023 bola ukončená prevádzka kúpaliska.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za prejavenú dôveru v letnej sezóne 2023.