Cenník

Cenník vstupného a služieb Zimného štadióna na sezónu 2023/2024

1. Dieťa do 15 rokov a dôchodca nad 62 rokov 3,00 €
2. Dospelá osoba a dieťa nad 15 rokov 4,00 €
3. Verejné korčuľovanie Hokejka + Puk 4,00 € (1)
4. Organizované skupiny žiakov 50,00 € / h (2)
5. Prenájom ľadovej plochy pre kluby a organizované skupiny 130,00 € / h (3)
6. Prenájom ľadovej plochy pre kluby a organizované skupiny – ďalšia polhodina 65,00 €
7. Služby spojené s nájmom ľadovej plochy 40,00 € / h (3)
8. Príplatok za využitie šatní so sprchami 15,00 € (3)
9. Brúsenie korčúľ (MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ) 5,00 € / pár (4)
10. Požičanie pomocnej hrazdičky pre deti
(+ 5 € záloha)
1,00 €
(1) VK HOKEJKA + PUK: jednotné vstupné bez ohľadu na vek.
(2) Platí pre materské, základné, stredné a vysoké školy v dňoch školského vyučovania v dopoludňajších hodinách do 12:00 h, ľadovú plochu je potrebné si vopred rezervovať.
(3) CENA PRENÁJMU ĽADOVEJ PLOCHY: cena prenájmu ĽP je 170 € / h, cena ľadohodiny pozostáva z položiek č. 5 a 7, v prípade požiadavky na šatňu so sprchami je príplatok 15€ (položka č. 8).
(4) BRÚSENIE KORČÚĽ: vykonáva sa v dňoch vyznačených v Prehľade verejného korčuľovania prevažne v čase verejného korčuľovania. Brúsenie je možné aj v iný deň iba po dohode so službukonajúcim zamestnancom.

Cenník je platný od 01.02.2024.


DÔLEŽITÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Počas úpravy ľadovej plochy rolbou je vstup na ľadovú plochu zakázaný, vstup je možný až po zídení rolby z ľadovej plochy, pri vjazde rolby na ľadovú plochu sú osoby nachádzajúce sa na ľadovej ploche povinné ľadovú plochu okamžite opustiť.
MsKS ako správca Zimného štadióna si vyhradzuje právo na úpravu času verejného korčuľovania podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb Hokejového klubu Sabinov, v prípade majstrovských hokejových zápasov je čas verejného korčuľovania upravený v závislosti od rozpisu zápasov, počas prázdnin je čas verejného korčuľovania, tréningov a objednávok upravovaný podľa požiadaviek a kapacity.
Vstupné na verejné korčuľovanie je platné iba na konkrétny druh verejného korčuľovania.
Dôchodca: vek od 62 rokov, potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti.
Dieťa do 15 rokov: potrebné preukázať sa platným dokladom preukazujúcim vek dieťaťa (preukaz poistenca, preukaz veku dieťaťa...)

V prípade potreby úpravy ľadu z technických príčin si správca vyhradzuje právo na zrušenie objednaných ľadohodín na čas potrebný pre úpravu ľadovej plochy.

Upozornenie:

Odporúčame overiť si čas verejného korčuľovania na konkrétny deň v Prehľade verejného korčuľovania alebo na tel. číslach 0948 145 125, 0915 252 661 a 0907 455 848.

Kalendár podujatí

jún
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.