Hokejový klub Sabinov

Hokejový klub Sabinov je slovenský hokejový klub pôsobiaci v meste Sabinov. V novodobej histórii klub pôsobí v 2. hokejovej lige od sezóny 2005/06.

Výkonný výbor klubu:

Mgr. Dávid Bortňák – predseda a štatutár

Mgr. Kamil Zagrapan – podpredseda a štatutár

Martin Novotný – tajomník a štatutár

Daniel Bortňák – člen

Martin Hyben – člen

Dozorná rada:

PaedDr. Jozef Maňák

Jozef Štofko

Mgr. Libor Zagrapan

KONTAKTY:

Mgr. Dávid Bortňák – predseda klubu: +421 949 304 256

Daniel Bortňák – tréner A-mužstva: +421 907 929 564

Libor Zagrapan – žiacke družstvá: +421 917 871 630

mail: hokejovyklubsabinov@gmail.com

 Hokejový klub Sabinov