Cenník

Cenník vstupu do areálu Mestského kúpaliska v Sabinove

Osoby nad 15 rokov   7,00 €
Študent   5,00 € (1)
Deti 6 – 15 rokov   5,00 €
Deti do 6 rokov   zdarma
Dôchodcovia nad 62 rokov, držitelia preukazu ZŤP, sprievodca ZŤP, darcovia krvi – držitelia zlatej a diamantovej Jánskeho plakety   5,00 €
Organizované skupiny žiakov (školy počas školského roka a detské tábory v čase prázdnin s min. počtom detí – 10)   3,00 € / osoba (2)
Plavecký lístok ranný (platí v pracovných dňoch v čase 09.00 – 10.00 h)   2,00 € / osoba (3)
+ záloha 5 € *
Plavecký lístok podvečerný – osoby nad 15 rokov (platí pre vstup po 15.00 h)   5,00 € / osoba (4)
Plavecký lístok podvečerný – dieťa od 6 r., študent, dôchodca, ZŤP, sprievod ZŤP, DK (platí pre vstup po 15.00 h)   3,50 € / osoba (4)
Cyklolístok – vstup pre cyklistov na 2 hod.   3,00 € / osoba (5)
+ záloha 5 € *
Rodinný vstup 2 + 1   15,00 € (6)
Rodinný vstup 2 + 2   18,00 € (6)
Zábavná zóna   2,00 € / 1 vstup (7)
* záloha bude vrátená pri odchode z kúpaliska v stanovenom čase
(1) ŠTUDENTSKÝ LÍSTOK: Študent v dennej forme štúdia (do 26 rokov), držiteľ preukazov ISIC, EURO<26 alebo iného hodnoverného dokladu preukazujúceho, že osoba je študentom strednej alebo vysokej školy.

(2) ORGANIZOVANÉ SKUPINY ŽIAKOV: Vstupné pre školy počas školského roka do 13.00 h a detské tábory v čase letných prázdnin s minimálnym počtom 10 detí, pri vstupe je potrebné pri pokladni odovzdať menný zoznam skupiny s kontaktom na vedúceho.

(3) PLAVECKÝ LÍSTOK RANNÝ: Plavecký lístok pre plavcov počas pracovných dní v čase 09.00 – 10.00 h pre plávanie v rekreačnom 25m bazéne. Pri tomto vstupe je vyberaná záloha 5 €, ktorá bude vrátená pri odchode z kúpaliska do 10.30 h.

(4) PLAVECKÝ LÍSTOK PODVEČERNÝ: Plavecký lístok pre plavcov po 15.00 h pre plávanie v plaveckom 50m bazéne.

(5) CYKLOLÍSTOK: 2-hodinový vstup pre cyklistov, ktorí počas svojej cykloturistiky majú chuť na osvieženie v bazéne. Vstup je možný počas celého dňa, pri tomto vstupe je vyberaná záloha 5€ na osobu, záloha bude vrátená pri odchode z kúpaliska do 2,5 hod. od času vstupu.

(6) RODINNÝ VSTUP: Vstup pre 2 dospelé osoby + 1 resp. 2 deti vo veku 6 – 15 rokov, vek dieťaťa je na vyzvanie potrebné preukázať platným dokladom.

(7) POPLATOK ZA VSTUP NA ZÁBAVNÉ ATRAKCIE: Poplatok je na 1 vstup na 1 atrakciu v trvaní: aquazorbing - 5 min, aquaroller, aquapaddler – 10 min, vstup na atrakciu bude umožnený po preukázaní dokladu o zaplatení (žetón)

DÔLEŽITÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Správca si vyhradzuje právo na kontrolu plaveckého oblečenia pred vstupom do areálu.
Dôchodca: vek od 62 rokov, potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti.
Držiteľ ZŤP: potrebné preukázať sa platným preukazom ZŤP.
Dieťa do 6 rokov: potrebné preukázať sa platným dokladom preukazujúcim vek dieťaťa (preukaz poistenca, preukaz veku dieťaťa...)
Dieťa 6 – 15 rokov: potrebné preukázať sa platným dokladom preukazujúcim vek dieťaťa (preukaz poistenca, preukaz veku dieťaťa...)
Študent: nárok na študentský lístok majú držitelia kariet ISIC, EURO 26, alebo študent strednej a vysokej školy, ktorý sa preukáže hodnoverným dokladom.

ZAPOŽIČIAVANIE:

Lehátko 1 € / hod. + záloha 5 € *
Skrinka na veci 1 € + záloha 2 € *
Volejbalová lopta 1 € / hod. + záloha 5 € *
Ping-pongový set (2 rakety, loptička) 1 € / hod. + záloha 5 € *
Bedminton, Speedbedminton (2 rakety, košík) 1 € / hod. + záloha 5 € *
* záloha za požičanie lehátka, kľúča od skrinky a športových potrieb bude po ich odovzdaní v nepoškodenom stave vrátená pri pokladni

Cenník je platný od 5.6.2024.

  

Kalendár podujatí

jún
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.