Organizačné ustanovenia pre návštevníkov Zimného štadióna

 • na ZŠ je dovolené vykonávať len tie aktivity, na ktoré je určený
 • cieľom používania ZŠ je osvojovanie si základných pohybov pri korčuľovaní, prevádzkovanie hokejových zápasov, turnaje žiakov, občanov a zamestnancov v rámci športových dní, tréningy športových klubov, záujmových skupín a pod.
 • športovú činnosť môže na ZŠ vykonávať každý užívateľ výhradne na vlastné riziko, užívateľ je povinný dodržiavať zásady BOZ a PO v priestoroch ZŠ a v jeho bezprostrednom okolí
 • objednávať prenájom ľadovej plochy je možné u vedúceho Športového areálu na tel. čísle +421 907 455 848 alebo mailom na sportareal@kulturnestredisko.sk, prípadne priamo v kancelárii u pracovníkov ZŠ
 • každý užívateľ je povinný sa riadiť pokynmi správcu (pracovníka, ktorý má službu)
 • samostatne je vstup povolený len osobám nad 12 rokov
 • na ZŠ je v čase verejného korčuľovanie zakázané naháňať sa, podrážať iných, ohadzovať sa snehom, korčuľovať proti uvedenému smeru a používať hokejku, puk alebo loptičku
 • je zakázané skákať cez mantinel a sedieť na mantineloch, fajčiť, konzumovať jedlá a piť nápoje na ľadovej ploche
 • počas úpravy ľadu je vstup na ľadovú plochu zakázaný
 • na ľadovú plochu je zakázané vstupovať bez korčúľ, vodiť deti na sánkach, bicykloch alebo iných prostriedkoch
 • vstupovať na ľadovú plochu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok je zakázané
 • žiaci materských, základných, stredných a vysokých škôl vstupujú na ľadovú plochu pod dozorom poverenej osoby
 • na ľadovej ploche odporúčame nosiť rukavice a prilbu nakoľko najčastejšími úrazmi sú porezania a poranenia hlavy a rúk
 • fajčenie je v celom objekte Zimného štadióna zakázané

Kalendár podujatí

jún
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.