Zimný štadión

Zimný štadión Sabinov - dňom 08.04.2024 bola ukončená sezónna prevádzka ľadovej plochy.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za prejavenú dôveru tejto krátkej sezóne a tešíme sa opäť na stretnutie od októbra 2024.

 

PREHĽAD VEREJNÉHO KORČUĽOVANIA:

Verejné korčuľovanie na najbližšie obdobie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK:

Prevádzkový poriadok Zimného štadióna

SLUŽBY:

Požičanie pomocnej hrazdičky pre deti - 1,00 €

Pri zápožičke je vyberaná záloha 5 €, ktorá bude vrátená pri odovzdaní hrazdičky v nepoškodenom stave na pokladni.

Brúsenie korčúľ – 5,00 €/pár (MOMENTÁLNE NEDOSTUPNÉ)
Brúsenie korčúľ na Zimnom štadióne vykonávame v dňoch vyznačených v Prehľade verejného korčuľovania prevažne v čase verejného korčuľovania. Brúsenie je možné aj v iný deň po dohode so službukonajúcim zamestnancom.

DÔLEŽITÉ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Počas úpravy ľadovej plochy rolbou je vstup na ľadovú plochu zakázaný, vstup je možný až po zídení rolby z ľadovej plochy, pri vjazde rolby na ľadovú plochu sú osoby nachádzajúce sa na ľadovej ploche povinné ľadovú plochu okamžite opustiť.

MsKS ako správca Zimného štadióna si vyhradzuje právo na úpravu času verejného korčuľovania podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb Hokejového klubu Sabinov, v prípade majstrovských hokejových zápasov je čas verejného korčuľovania upravený v závislosti od rozpisu zápasov, počas prázdnin je čas verejného korčuľovania, tréningov a objednávok upravovaný podľa požiadaviek a kapacity.

Vstupné na verejné korčuľovanie je platné iba na konkrétny druh verejného korčuľovania.

Dôchodca: vek od 62 rokov, potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti.

Dieťa do 15 rokov: potrebné preukázať sa platným dokladom preukazujúcim vek dieťaťa (preukaz poistenca, preukaz veku dieťaťa...)

V prípade potreby úpravy ľadu z technických príčin si správca vyhradzuje právo na zrušenie objednaných ľadohodín na čas potrebný pre úpravu ľadovej plochy.

KONTAKTY:

Prevádzka Zimného štadióna:
mobil: +421 948 145 125; +421 915 252 661
mail: sportareal@kulturnestredisko.sk

Vedúci Športového areálu:
Ing. Štefan Kušnír
mobil: +421 907 455 848
mail: sportareal@kulturnestredisko.sk

Fotogaléria

Kalendár podujatí

máj
29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

Prejdite myšou nad kalendár a zobrazia sa Vám podujatia. Kliknutím na podujatie zobrazíte podrobnosti.