Prenájom ihriska s umelou trávou

Cenník prenájmu ihriska s umelou trávou

  1)   Prenájom ihriska s UT na 1 hod. (tréningy, športová činnosť ...)         50,00 €
  2)   Prenájom 1/2 ihriska s UT na 1 hod. (tréningy, športová
 činnosť ...)
        30,00 €
  3)   Prenájom ihriska s UT na futbalový zápas (120 min.)       100,00 €
  4)   Služby spojené s nájmom ihriska – šatňa (za 1 družstvo)         10,00 €
  5)   Služby spojené s nájmom ihriska – osvetlenie (za 1 hod.)         10,00 €

Cenník platný od 01.10.2020

Informácie o voľných termínoch a objednávky u vedúceho Športového areálu:
mobil: 0907 455 848
mail: sportareal@kulturnestredisko.sk


Prehľad voľných termínov na prenájom ihriska s UT počas zimnej prípravy 2023:

Prehľad voľných termínov


Pozn.: Osvetlenie je vhodné len na tréningy a rekreačnú športovú činnosť, nie na súťažné zápasy.