Prenájom ľadovej plochy

Prenájom ľadovej plochy

Dĺžka: minút

Rezervácia ľadovej plochy na Zimnom štadióne Sabinov.

 

Zimný štadión Sabinov - dňom 03.04.2023 bola ukončená sezónna prevádzka ľadovej plochy.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za prejavenú dôveru v sezóne 2022/2023. Tešíme sa na vás opäť od októbra 2023.

Prehľad voľných termínov nájdete v Prehľade obsadenosti ľadovej plochy na najbližšie obdobie.


PRAVIDLÁ REZERVOVANIA:

– voľné termíny v prehľade sú vyznačené bielou farbou
– dĺžka rezervácie musí byť min. 1 hodinu
– pri požiadavke rezervácie dlhšej ako 1 hodina je možné po prvej hodine využiť aj polhodinové intervaly – napr. 1,5 h alebo 2,5 h
– ak požadujete počas trvania objednávky ľadovej plochy dlhšej ako 1 hodina úpravu ľadu rolbou, je potrebné rátať s jedným 15 minútovým intervalom navyše
– platba za prenájom ľadovej plochy sa realizuje priamo na Zimnom štadióne vopred

Cena ľadohodiny:
150 € / 1 hod. (pri využívaní šatní bez spŕch)
+ 15 € / 1 obj. za využívanie šatne so sprchami

Tel. kontakt pre objednávky: +421 907 455 848

V prípade potreby úpravy ľadu z technických príčin si správca vyhradzuje právo na zmenu času rezervácie ľadovej plochy alebo na zrušenie objednaných ľadohodín na čas potrebný na úpravu ľadovej plochy.

Počas úpravy ľadovej plochy rolbou je vstup na ľadovú plochu ZAKÁZANÝ! Vstup je možný až po zídení rolby z ľadovej plochy, pri vjazde rolby na ľadovú plochu sú osoby nachádzajúce sa na ľadovej ploche povinné ľadovú plochu okamžite opustiť.

Rezervácia ľadovej plochy na Zimnom štadióne Sabinov.

 

Zimný štadión Sabinov - dňom 03.04.2023 bola ukončená sezónna prevádzka ľadovej plochy.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za prejavenú dôveru v sezóne 2022/2023. Tešíme sa na vás opäť od októbra 2023.

Prehľad voľných termínov nájdete v Prehľade obsadenosti ľadovej plochy na najbližšie obdobie.


PRAVIDLÁ REZERVOVANIA:

– voľné termíny v prehľade sú vyznačené bielou farbou
– dĺžka rezervácie musí byť min. 1 hodinu
– pri požiadavke rezervácie dlhšej ako 1 hodina je možné po prvej hodine využiť aj polhodinové intervaly – napr. 1,5 h alebo 2,5 h
– ak požadujete počas trvania objednávky ľadovej plochy dlhšej ako 1 hodina úpravu ľadu rolbou, je potrebné rátať s jedným 15 minútovým intervalom navyše
– platba za prenájom ľadovej plochy sa realizuje priamo na Zimnom štadióne vopred

Cena ľadohodiny:
150 € / 1 hod. (pri využívaní šatní bez spŕch)
+ 15 € / 1 obj. za využívanie šatne so sprchami

Tel. kontakt pre objednávky: +421 907 455 848

V prípade potreby úpravy ľadu z technických príčin si správca vyhradzuje právo na zmenu času rezervácie ľadovej plochy alebo na zrušenie objednaných ľadohodín na čas potrebný na úpravu ľadovej plochy.

Počas úpravy ľadovej plochy rolbou je vstup na ľadovú plochu ZAKÁZANÝ! Vstup je možný až po zídení rolby z ľadovej plochy, pri vjazde rolby na ľadovú plochu sú osoby nachádzajúce sa na ľadovej ploche povinné ľadovú plochu okamžite opustiť.