Mestské kúpalisko Sabinov - ukončená prevádzka

Mestské kúpalisko Sabinov - ukončená prevádzka

Dĺžka: minút

 

KUPKO POD ŠANCOM - od 11.9.2023 ukončená sezónna prevádzka

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove ako správca Mestského kúpaliska oznamuje širokej verejnosti, že dňom 11.09.2023 bola ukončená prevádzka letného kúpaliska v Sabinove.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za prejavenú dôveru v letnej sezóne 2023.

 

KUPKO POD ŠANCOM - od 11.9.2023 ukončená sezónna prevádzka

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove ako správca Mestského kúpaliska oznamuje širokej verejnosti, že dňom 11.09.2023 bola ukončená prevádzka letného kúpaliska v Sabinove.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za prejavenú dôveru v letnej sezóne 2023.